Elmi-metodiki seminarlar

Line Spacing+- AFont Size+- Çap

Elmi-metodiki seminarların iş planı

1. İş planının müzakirəsi və təsdiqi;

2. 2018-ci ildə keçiriləcək buraxılış imtahanlarının, hərbi liseylərə  və ali təhsil müəssisələrinə isə qəbul imtahanlarının proqramlarının müzakirəsi və təsdiqi;
   
3. 2017-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili;
   
4. Qəbul imtahanlarında abituriyentlərin fənlər üzrə cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahlı həllinə dair metodiki tövsiyələrin hazırlanması;
   
5. 2018-ci ildə keçiriləcək buraxılış və qəbul imtahanları üçün yeni modellərin hazırlanması və müzakirəsi;
   
6. Buraxılış və qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar üçün vəsaitlərin tərtibi ilə bağlı müzakirələrin keçirilməsi. 

Orta təhsil üzrə elmi-metodiki fənn seminarlarının siyahısı

1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat

2. Azərbaycan dili (təlim rus dilində olan məktəblər üçün)

3. Rus dili (Azərbaycan bölməsində xarici dil kimi)

4. Rus dili və ədəbiyyat

5. Riyaziyyat

6. Fizika

7. Kimya

8. Tarix

9. Biologiya

10. Coğrafiya

11. İngilis dili

12. Alman dili

13. Fransız dili

14. Şərq dilləri (ərəb, fars)