Elmi-metodiki seminarlar

Line Spacing+- AFont Size+- Çap

Elmi-metodiki seminarların iş planı

 1. İş planının müzakirəsi və təsdiqi; 
 2. 2017-ci ildə keçiriləcək ali, orta-ixtisas təhsili müəssisələrinə və hərbi liseylərə qəbul imtahanlarının proqramlarının müzakirəsi və təkmilləşdirilməsi; 
 3. 2016-cı ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş test tapşırıqlarının elmi-metodiki təhlili; 
 4. Qəbul imtahanlarında abituriyentlərin fənlər üzrə cavab verməkdə çətinlik çəkdikləri bəzi test tapşırıqlarının izahlı həllinə dair metodiki tövsiyələrin hazırlanması; 
 5. 2017-cı ildə keçiriləcək  qəbul imtahanları üçün yeni test modellərinin hazırlanması və müzakirəsi; 
 6. Qapalı və açıq tipli test tapşırıqlarının  və yeni təhsil proqramları(kurikulumları) əsasında yeni qiymətləndirmə vasitələrinə dair nümunələrin tərtibi texnologiyası ilə bağlı müzakirələrin keçirilməsi; 
 7. Qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar, yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün dərs vəsaitlərinin, siniflər üzrə test kitabçalarının təkmilləşdirilməsi üzrə müzakirələr; 
 8. Xarici ölkələrin testologiya sahəsindəki təcrübələrinin öyrənilməsi ilə bağlı müzakirələrin aparılması. 

Orta təhsil üzrə elmi-metodiki fənn seminarlarının siyahısı

 1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat
 2. Azərbaycan dili ( təlim rus dilində olan məktəblər üçün )
 3. Rus dili (Azərbaycan bölməsində xarici dil kimi)
 4. Rus dili və ədəbiyyat
 5. Riyaziyyat
 6. Fizika
 7. Kimya
 8. Tarix
 9. Biologiya
 10. Coğrafiya
 11. İngilis dili
 12. Alman dili
 13. Fransız dili
 14. Şərq dilləri( ərəb, fars )