AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
TƏLƏBƏ QƏBULU ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI

bilik qiymətləndirilir

Statistik təhlil

Line Spacing+- AFont Size+- Çap
Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri
Yükləmələr: 401
2015-ci il
(pdf, 3.3 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən 2014-cü ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub. Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 3232
2014-cü il
(pdf, 1.8 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2014-cü ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 2184
2013-cü il
(pdf, 2.4 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2013-cü ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 1592
2012-ci il
(pdf, 1.4 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2012-ci ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 1438
2011-ci il
(pdf, 1.24 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2011-ci ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 1113
2010-cu il
(pdf, 888.76 КБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2010-cu ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 2344
2009-cu il
(pdf, 795.05 КБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2009-cu ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.