Statistik təhlil

Line Spacing+- AFont Size+- Çap
Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri
Yükləmələr: 668
2015-ci il
(pdf, 3.3 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən 2014-cü ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub. Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 3409
2014-cü il
(pdf, 1.8 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2014-cü ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 2561
2013-cü il
(pdf, 2.4 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2013-cü ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 1940
2012-ci il
(pdf, 1.4 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2012-ci ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 1747
2011-ci il
(pdf, 1.24 МБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2011-ci ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 1368
2010-cu il
(pdf, 888.76 КБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2010-cu ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
 
Yükləmələr: 2955
2009-cu il
(pdf, 795.05 КБ)
Təqdim olunan material Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tərəfindən
2009-cu ildə aparılan tələbə qəbulunun ümumi elmi-statistik təhlilinin bir
hissəsidir. Materialda oğlan və qız abituriyentlərin ixtisas seçimində ifadə olunan
istəklərindəki ümumi və fərqli cəhətlər, onların topladıqları balların paylanma
histoqramlarının müqayisəsi, həmçinin test tapşırıqlarına cavabları və ali
məktəblərə qəbulolma göstəricilərinin müqayisəli təhlili əks olunub.
Material təhsil işçiləri və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.