Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş sektoru

Line Spacing+- AFont Size+- Çap
Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş sektoru birbaşa Komissiyanın sədrinə tabedir. Sektorun fəaliyyəti iki vacib sahəni özündə birləşdirir: kargüzarlıq xidməti və vətəndaşların mü­ra­ciət­lə­ri ilə iş. Kargüzarlıq xidməti daxil olan korrespon­densi­ya­nın ilkin qay­dada araşdırılması və dövriyyəsinin təşkili, göndərilən sənəd­lərin uçotunun aparılması, qəbul əmrlərinin və digər siyahıların təhsil müəssisələrinin (təhsil şöbələrinin) nümayəndələrinə təhvil verilməsi, kadr uçotunun aparılması, daxili əmrlərin hazırlanması və digər bu kimi funksiyaları həyata keçirir. Qeyd olunmalıdır ki, TQDK bu sahədə də işlərin avtomat­laşdı­rılmasına, yəni kargüzarlığı “dəftərxana kitabları”nda deyil, məhz Komissiyanın mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmış, optimal axtarış və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən, statistik hesabatlar hazırlamağa imkan verən xüsusi proqram təminatı vasitəsilə aparan ilk dövlət qurumlarından biridir.

Sektorun ikinci fəaliyyət istiqaməti olan vətəndaş müraciətləri ilə iş  – ictimaiyyətlə əlaqənin tərkib hissəsi olaraq, Komissiyanın fə­aliy­yətinin bütün sahələri, qəbul kampaniyasının bütün mərhələləri ilə sıx əlaqəlidir. İstənilən mərhələdə vətəndaşların reaksiyasını görülən işlərin indikatoru kimi qəbul etmək olar. Qəbul imtahanı kütləvi proses olduğundan, cüzi nöqsan belə çoxsaylı müraciətlərin yaranmasına səbəb ola bilər. Və əksinə, əgər qəbul kampaniyasının hər hansı bir mərhələsi belə müraciətlər olmadan baş tutmuşdursa, deməli, proses lazımı səviyyədə həyata keçirilmişdir.

20 il ərzində qəbul kampaniyasının bütün mərhələlərində – sənəd qəbulundan başlayaraq informasiyanın insanlara çatdırılmasına­dək – əhalinin rahatlığının təmin olunmasına yönəlmiş işlərin və informasiyanın təqdimetmə formalarının tək­milləş­di­rilməsi nəti­cəsində vətəndaşların müraciətləri həm məzmunca, həm də kə­miy­yətcə köklü surətdə dəyişmişdir. Əgər TQDK-nın fəaliyyətinin ilk illərində insanlara qəbulla bağlı hər hansı yenilik və ya özünün imtahan nəticəsi barədə məlumat əldə etmək, yaxud sınaq imtahanlarına yazılmaq üçün Komissiyaya gəlmək tələb olunurdusa, bu gün, demək olar, bütün proseslərin internet vasitəsilə həyata keçirilməsi vətəndaşların rahatlığının təmin olunması ilə yanaşı, “məmur-vətəndaş” tipli əlaqənin aradan qaldırılmasına, onun virtual rejimə “internet xidməti – vətəndaş” əlaqəsinə çevril­mə­sinə gətirib çıxarmışdır. Burada çox maraqlı və səciyyəvi bir faktı qeyd etmək yerinə düşər: 600-dən yuxarı bal toplayaraq ali məktəbə qəbul olmuş abituriyentlərdən biri TQDK-nın keçirdiyi anket sorğusu ilə bağlı özü haqqında məlumatı təqdim edərkən (hər il qəbul imtahanlarından sonra “Abituriyent” jurnalının xüsusi buraxılışı məhz 600-dən yuxarı bal toplamış abituriyentlərə həsr olu­nur), bildirdi ki, “anketi buraya gətirmək lazım olmasaydı, mən heç TQDK-nın harada yerləşdiyini bilməyəcəkdim”.

Bu gün məhz informasiyanın təqdimetmə forma və üsullarının təkmilləşdirilməsinin nəticəsidir ki, biz, 12-15 il bundan əvvəl olduğu kimi, imtahan nəticələrinin elan olunduğu gün və ya apelyasiya komissiyasının fəaliyyəti günlərində TQDK-nın binası qarşısında kütləvi izdihamların şahidi olmuruq. 

Hazırkı dövrdə vətəndaşlar TQDK-ya hansısa informasiyanı əldə etmək üçün deyil, onların fikrincə, daha çox məsləhət almaq üçün gəlirlər. Bu müraciətlərin əksəriyyəti isə vətəndaşların TQDK-nın dərc etdiyi materiallarla tanış olmamasından irəli gəlir. Belə olan hallarda sektorun əməkdaşları vətəndaşlara həmin materiallarla tanış olmağı tövsiyə edir, məlumatların əsasında qərar qəbul etməyi isə onların öz öhdəsinə buraxır. Ona görə ki, TQDK-da rəhbər tutulan prinsiplərə uyğun olaraq, elə məlumat, elə rəqəm olmur ki, TQDK əməkdaşına məlum olsun, vətəndaşlara isə məlum olmasın.

2012-ci ildə TQDK-ya həvalə olunmuş yeni bir tapşırığın – ümumtəhsil müəssisələrinin şagirdlərinin buraxılış imtahanlarının keçirilməsi üçün ayrılmış vaxtın azlığına və təhvil-təslimdən qaynaqlanan çətinliklərə baxmayaraq, respublikanın bütün rayonlarında buraxılış imtahanlarının şəffaflıq şəraitində, imtahan qaydalarına tam riayət olunmaqla, təşkilati baxımdan yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi istər pedaqoji ictimaiyyətin, istərsə də sadə vətəndaşların TQDK-ya olan rəğbətini və inamını daha da artırıb. Bu, onların Komissiyaya ünvanladıqları çoxsaylı minnət­darlıq məktublarında da ifadə olunur. 

Ümumiyyətlə, xüsusi vurğulanmalıdır ki, TQDK-nın bütün fəaliy­yəti dövründə, o cümlədən qərəzli mövqe tutan qüvvələrin Komissiyanın əleyhinə qeyri-obyektiv fikirlər söylədikləri vaxtlarda bizim əməkdaşları ruhlandıran, onlara mənəvi güc verən amil ən yüksək səviyyədə göstərilən dəstəklə yanaşı, müxtəlif təbəqələrdən olan minlərlə insanın TQDK-nın fəaliyyətinə yüksək qiymət verməsi, inam, etimad bəsləməsi amili olmuşdur. 

Bu gün vətəndaşlar TQDK-ya müraciətlərini yalnız yazılı məktub şəklində deyil, həm də elektron poçt vasitəsilə göndərə bilirlər. Hər iki halda müraciətlərə eyni qaydada baxılır və cavablandırılır. E-mail vasitəsilə daxil olan müraciətlər avtomatik qaydada möv­zu­ya görə müvafiq şöbələrə (bunun üçün hər şöbədə məsul əməkdaş təyin edilib) ötürülür və ən qısa zaman ərzində cavablandırılır. Müqayisə üçün qeyd olunmalıdır ki, il ərzində Komissiyaya 1000-1500 müraciət məktub şəklində daxil olursa, e-mail vasitəsilə 15000-dən çox müraciət daxil olur və bunlar vaxtlı-vaxtında ca­­vab­­lan­­dırılır. 

TQDK öz informasiya siyasətində vətəndaşları düşündürən məsələləri nəzərə alır və bu siyasəti qarşılıqlı əlaqə üzərində qurur. Bunun üçün əhalidən gələn sualların siyahısı tərtib olunur. Ən çox təkrar olunan suallara xüsusi olaraq internet saytında, “Abituriyent” jurnalında və digər informasiya vasitələrində geniş şərh verilir.