AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
TƏLƏBƏ QƏBULU ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASI

bilik qiymətləndirilir

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul

Line Spacing+- AFont Size+- Çap

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ ÜMUMİ ORTA TƏHSİL BAZASINDA TƏLƏBƏ QƏBULU QAYDALARI

Bu Qaydalar “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 26.2-ci maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 6 aprel tarixli 219 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası haqqında Əsasnamə”nin 7.3-cü bəndinə əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublika­sının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun fəaliyyət göstərən dövlət, bələdiyyə və özəl orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu qaydalarını müəyyən edir.

1. Ümumi müddəalar

1.1. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq hüququna ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə təhsilini başa vurmasına dair müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi almış şəxslər malikdirlər.

1.2. Dövlət təhsilalanların оrta iхtisas təhsili pilləsində  yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq hüququnu təmin edir.

1.3. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26.1-ci maddəsinə əsasən orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu vətəndaşların təhsil hüququnu tam təmin etməklə, müvafiq təhsil səviyyəsinə uyğun olan təhsil proqramlarını daha yaxşı mənimsəmiş qabiliyyətli və hazırlıqlı abituriyentlərin ixtisası və təhsil müəs­sisə­sini sərbəst seçimi əsasında müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir.

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında tələbə qəbulu abituriyentlərin müvafiq tədris ilində keçirilən qəbul imtahanında  əldə etdikləri nəticələrə (60 ballıq şkala üzrə topladıqları bala) əsasən Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra - TQDK) tərəfindən həyata keçirilir.

2. Ərizələrin qəbulu

2.1. Ümumi orta təhsil səviyyəsini Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrində 2013-cü ildə və sonrakı illərdə bitirən abituriyentlər ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə müsabiqədə iştirak etmək üçün internet vasitəsilə TQDK-nın rəsmi saytında “Abituriyentin elektron ərizəsi”ni doldurmalı və elektron ərizə səhifəsindəki müvafiq düyməni basmaqla özləri təsdiq etməlidirlər. Ümumi orta təhsil səviyyəsini Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrində 2013-cü ildən əvvəl və ya Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yerləşən təhsil müəssisələrində bitirən  abituriyentlər internet vasitəsilə TQDK-nın rəsmi saytında “Abituriyentin elektron ərizəsi”ni doldurduqdan sonra aşağıdakı sənədləri TQDK tərəfindən yaradılmış Sənəd Qəbulu Komis­si­yalarına (bundan sonra - SQK) şəxsən təqdim etməklə ərizələrini təsdiq etdirməlidirlər:

2.1.1. internet vasitəsilə qeydiyyatdan keçərkən əldə etdiyi iş nömrəsi və şifrini;

2.1.2. ümumi orta təhsil haqqında sənədin əslini;

2.1.3. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları şəxsiyyət vəsiqələrini, əcnəbilər şəxsi pasportları və ya Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün verilən icazə vəsiqələrini, vətəndaşlığı olmayan şəxslər şəxsiyyət vəsiqələrini və ya Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün verilən icazə vəsiqələrini, qaçqın statusu almış şəxslər və onların ailə üzvləri isə qaçqın vəsiqələrini.

2.2. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə təhsil almaq istəyən abituriyentlər “Abituriyentin elektron ərizəsi”ni təsdiq etdikdən sonra Seçmə Tura Qeydiyyat Komissiyasında qeydiyyatdan keçib, TQDK tərəfindən müəyyən və elan olunmuş ünvan, tarix və vaxtda seçmə turda iştirak etməlidirlər. Seçmə turda abituriyentin yaradıcılıq qabiliyyəti yoxlanılır və yoxlamanın nəticəsi “məqbul” və ya “qeyri-məqbul”la qiymət­ləndirilir.

3. İxtisas seçimi

3.1. İxtisas seçimi qəbul imtahanları başa çatdıqdan sonra həyata keçirilir. İxtisas seçiminə imtahan nəticələri TQDK tərəfindən müəyyən edilmiş müsabiqə şərtlərinə uyğun olan abituriyentlər buraxılırlar. Abituriyentlər orta ixtisas təhsili müəssisələrinin təhsili dövlət hesabına və ödənişli olan  12-dək ixtisasını seçir, onları elektron ixtisas seçimi ərizə formasına istədikləri ardıcıllıqla daxil edir və təsdiq edirlər.

3.2. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarını ərizələrində yalnız seçmə tur zamanı müvafiq yoxlamadan “məqbul” alan abituriyentlər göstərə bilərlər. Abituriyentlərə xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslarla yanaşı digər ixtisasları da seçmək imkanı verilir.

4. Qəbul imtahanı

Ümumi orta təhsil səviyyəsini əvvəlki illərdə bitirən və təhsil haqqında sənəd alan və ya ümumi orta təhsil səviyyəsini Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yerləşən təhsil müəssisələrində bitirən  abituriyentlər ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə müsabiqədə iştirak etmək üçün ana dili və riya­ziy­yat fənlərindən qəbul imtahanı verirlər. Ümumi orta təhsil səviyyəsini  Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrində cari ildə bitirən abituriyentlər qəbul imtahanı vermirlər və müsabiqədə ana dili və riya­ziy­yat fənlərindən buraxılış imtahanında əldə etdikləri nəticələr əsasında iştirak edirlər. Buraxılış imtahanını yalnız riyaziyyat fənni üzrə verən cari ilin abituriyentləri orta ixtisas pilləsində təhsil almaq istədikləri tədris dilinə uyğun olan ana dili fənnindən qəbul imtahanı verirlər.

5. Müsabiqənin keçirilməsi

5.1. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin ixtisasları üzrə müsabiqə abituriyentin qəbul imtahanında topladığı ümumi bal əsasında aparılır.

5.2. Ümumi balı eyni olan iki və daha çox abituriyenti bir-birindən fərqləndirmək məq­sə­dilə aşağıda qeyd edilən ardıcıllıqla əlavə göstəri­cilərdən istifadə edilir:

5.2.1. təhsil haqqında sənədə (şəhadətnaməyə) "Azərbaycan dili" (təlim Azərbaycan dilində olan məktəblərdə), "Rus dili" (təlim rus dilində olan məktəblərdə), “Gürcü dili” (təlim gürcü dilində olan məktəblərdə), “Ədəbiyyat”, "Xarici dil",  "Riyaziyyat",  "Azərbaycan tarixi", "Ümumi tarix", "Fizika", "Kimya", "Biologiya", "Coğrafiya" fənləri üzrə yazılmış yekun qiymətlərin ədədi ortası;

5.2.2. ana dili fənni üzrə balın miqdarı.

5.3. Abituriyentlərin yerləşdirilməsi onların seçdiyi ixtisasların ardıcıllığı nəzərə alınmaqla qəbul planı çərçivəsində həyata keçirilir. Abituriyentlər müsabiqədən keçdiyi ixtisasların birincisinə yerləşdirilir.

6. Yekun müddəalar

6.1. Təhsilalma for­ma­sın­dan asılı olma­ya­raq, hər hansı bir ixtisasa yerləş­dirilmiş abituriyent tələb olunan sənədləri TQDK tərəfindən müəyyən edilən 10 günədək müddətdə qəbul olunduğu təhsil müəssisəsinə təqdim etməklə qeydiyyatdan keçməlidir. Abituriyentin bu müd­dətdə təhsil müəssisəsində qeydiyyatdan keçməməsi onun yerləşdirildiyi ixtisas üzrə təhsil almaqdan imtina etməsi kimi qiymətləndirilir.

6.2. Qəbul kampaniyası dövrü abituriyentin aşağıdakı hərəkətlərə yol verməsi qadağandır:

6.2.1. saxta sənəd təq­dim ­et­mək;

6.2.2. imtahanlara mobil telefon və digər rabitə vasitələri, kalkulyator, konspekt, lüğət, cədvəl, məlumat kitabçası və digər  yardımçı vasitələr gətirmək və onlardan istifadə etmək;

6.2.3. yandırıcı, partlayıcı, kəsici, deşici, atıcı və digər bu kimi əşyalarla imtahan binasına girmək, özü ilə siqaret gətirmək;

6.2.4. səbəbindən asılı olmayaraq imtahan zalında yerini dəyişmək, gəzişmək, yerindən durmaq, “İmtahan başlandı!” elan olunan andan 1 saat  müddət keçənədək və imtahanın qurtarmasına qalmış son 15 dəqiqə ərzində  zaldan çıxmaq və digər hərəkətlərlə imtahanın gedişinə mane olmaq;

6.2.5. başqasının cavab kartına, sual kitabçasına baxmaq və ya öz cavab kartına, sual kitabçasına başqasının baxması üçün şərait yaratmaq, imtahana öz yerinə başqasını gön­dərmək;

6.2.6. nəzarətçiyə  test tapşırıqlarının həllində kömək üçün müraciət etmək;

6.2.7. cavab kartını nəzarətçiyə təhvil vermədən imtahan zalından çıxmaq.

6.3. Abituriyentin bu Qaydaların 6.2-ci bəndində göstərilən hərəkətlərə yol verməsi halları TQDK tərə­findən aşkar edildikdə onun müsabiqə (imtahan) nəticələri ləğv edilir. Bu qərardan inzibati qaydada və  məhkəməyə şikayət verilə bilər.