Yekun qiymətləndirilmə

Line Spacing+- AFont Size+- Çap
Dövlət nümunəli təhsil sənədinə yazılacaq yekun qiymətlər aşağıdakı qaydada hesablanır:

1) İmtahan keçirilən fənlər üzrə - (buraxılış ilindən əvvəlki ilin illik qiyməti + buraxılış ilinin illik qiyməti + imtahan qiyməti) /3 (tam ədədədək yuvarlaqlaşdırılır).

2) İmtahan keçirilməyən fənlər üzrə - (buraxılış ilindən əvvəlki ilin illik qiyməti + buraxılış ilinin illik qiymətii) /2 (tam ədədədək yuvarlaqlaşdırılır).