Qabiliyyət imtahanları

Line Spacing+- AFont Size+- Çap

Ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları üzrə elmi-metodik seminarların cədvəli

İxtisasın adı

 

Musiqi sənəti

İnstrumental ifaçılıq

18.10.2017

saat 1500

Solooxuma

Bəstəkarlıq

Dirijorluq

Musiqişünaslıq

Solooxuma (xanəndəlik)

19.10.2017

saat 1500

Solooxuma (milli vokal)

Estrada sənəti

Xalq çalğı alətləri ifaçılığı

20.10.2017

saat 1500

Musiqi müəllimliyi

saat 1600

Təsviri sənət

Dekorativ sənət

23.10.2017

saat 1500

Heykəltəraşlıq

Qrafika

Rəngkarlıq

Dizayn

Təsviri incəsənət müəllimliyi

saat 1600

Teatr, kino və xoreoqrafiya sənətləri

Aktyor sənəti

24.10.2017

saat 1500

Rejissorluq

Operator sənəti

Xoreoqrafiya sənəti

25.10.2017

saat 1500

Rəqs müəllimliyi

Memarlıq və dizayn

Dizayn

26.10.2017

saat 1500

Memarlıq

Bədən tərbiyəsi və idman

Məşqçilik (idman növləri üzrə)

27.10.2017

saat 1500

Bədən tərbiyəsi və idman

Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq (qızlar üçün fiziki tərbiyə) müəllimliyi